Good to Great – İyi’den Mükemmel Şirket’e – Jim Collins

Good to Great

İyi’den Mükemmel Şirket’e

Jim Collins

Muhteşem bir araştırma kitabı. Kitapta ayrıntıları verilen kriterlere göre belirlenmiş 11 mükemmel şirket ve bu 11 şirketin karşılaştırıldığı diğer karşılaştırma şirketlerinden yola çıkarak büyük bir ekiple hazırlanmış en az 2 defa okunması gereken, her seviyedeki şirket yöneticileri için yol haritası olabilecek bir kaynak.

Kitapta üzerinde durulan beşinci düzey liderlik, kirpi konsepti, önce kim sonra ne, disiplin kültürü, teknolojik hızlandırıcılar, dönüşüm çarkı ve tersi olan kıyamet çarkı konuları var diyebilirim. Kitabın çok detaylı, inceleme kriterleri de verilen bir araştırma kitabı olmasından dolayı üzerinde günlerce konuşulabilecek konular kısa geçildiğinden biraz yavaş ve bol not alınarak okunmasını tavsiye ederim. Yine detaya girmeden anlatabileceğim kadarıyla kitapta özellikle liderlik ve ekip konusu ağırlıklı olmak üzere mükemmel sayılabilecek bir şirket olmanın pratik taktiklerle hayata geçirilmesine yönelik çok güzel tespitler ve izlenecek yol anlatılmaya çalışılmış. Ben yine en çok dikkatimi çeken ve okuduğum diğer kaynaklardan farklı olarak gördüğüm konulardan bahsetmeye çalışacağım.

“Önce kim, sonra ne” konusu bence oldukça önemli ve çok az şirketin bilip benimsediği bir konu (karşı çıkanı, nasıl olacak diyeni çok olan bir konu). Collins, ekibin önemini anlatırken verdiği otobüs örneğinde önemli olanın otobüsün nereye gittiği değil, otobüsteki kişiler ve bu kişilerin doğru koltukta oturmasıdır diyerek şirketin faaliyet konusu yerine lidere bağlı yetkin bir ekibin önemini detaylıca anlatmış. Bu örnekten hareket edersek, faaliyet konusu belli olmadan, birlikte çalışabileceğimiz bir yönetim ekibini bulup, bu ekiple birlikte faaliyet konusunu, hedefleri, şirket kültürünü belirleyip, daha sonra ihtiyaca göre belirlenen kriterlere uygun bir ekip kurarak faaliyete başlama desek kabaca doğru sayılabilir sanırım. Bir dahaki şirketimde bunu mutlaka deneyeceğim.

Diğer önemli konu ise “dünyada en iyi olabileceğiniz bir faaliyet alanı seçiniz” önermesi olabilir. Bunu ulusal firmalar için “faaliyet gösterdiğiniz coğrafyada en iyi olmak” ve konu olarak da “satış sonrası hizmette en iyi olmak” gibi değiştirirsek çok yanlış olmaz hatta yeni girişimciler için daha yapılabilir olur diye düşünüyorum.  Bence hedef kriterlerine eklenmesi gereken çok önemli bir konu bu. Bu konunun doğru seçilmesi, bu konuda doğru bir yol belirlenmesi hepimizin istediği “şirkete tutku ile bağlı bir ekip kurma” isteğimizde bize bağlayıcı bir unsur olarak yansır düşüncesindeyim.

Sosyal Mesaj;)

Yukarıda yazarın üzerinde durduğu konularda kendimizi değerlendirecek olursak, ekip dediğimiz kişileri nitelik ve nicelik olarak doğru belirlemeden, en değerli unsur olan ekip üyelerini seçmekle yetkilendirdiğimiz İK yöneticisini gerekli yetkinlikleri olmayan kişilerden seçerek (yetkinlik=yüksek maliyet), departman yöneticilerinin kısıtlı yetkilerinden dolayı her konunun içerisinde olmaya çalışan patronlarla birlikte şirket yöneterek, dünya çapında başarı kazanmış şirket olmamız maalesef hayalden öteye geçmiyor. Hepimiz “yaşam boyu (doğru) eğitim” alarak bizden sonraki nesillerin hayallerindeki şirketlerin temellerini atmak hedefiyle çalışmalıyız. Ahmet Şerif İzgören’in verdiği bir örnekle konuyu bitirmek istiyorum. Yüz yılın üzerinde faaliyet gösteren meşhur bir şekerlemecinin kapısının üzerinde yazan “başka şubemiz yoktur” ibaresinin vermiş olduğunu sandığımız imaj bizim kurumsallaşmada nasıl bir noktada olduğumuzu gösterir.

(Visited 238 times, 1 visits today)

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.